gerçek kişi

gerçek kişi
İnsanlar

Hukuk Sözlüğü. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • gerçek kişi — is. Hakiki şahıs Anayasa mahkemesi kararları idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gerçek — sf., ği 1) Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur. 2) is. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat 3) Aslına uygun… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kişi — is. 1) İnsan, kimse, şahıs Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık. M. Ş. Esendal 2) dbl. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tüzel kişi — kendisini oluşturan gerçek kişilerin üzerinde ve onlardan bağımsız bir varlığı ve belirli bir amacı bulunan …   Hukuk Sözlüğü

  • taahhütname — Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge …   Hukuk Sözlüğü

  • CİDDÎ — Gerçek. Hakikat. * Ağırbaşlı, hâlleri sakin olan kişi. * Mühim …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • çın — doğru, gerçek, sahih, I, 86. 339; II I, 138 § ç ın bütün kişi; kendine güvenilebilen,do ğru dürüst kişi, I, 398 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • borsa simsarı — is., ekon. Müşteri ile borsa acenteleri arasında menkul değerlerin alım satımına aracılık eden gerçek veya tüzel kişi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • garantör — sf., İng. guarantor 1) Güvence veren ve bunun gerçekleşmesini gözeten ve denetleyen (kimse, kuruluş veya devlet) 2) is., ekon. Kredi kartlarından doğacak her türlü borç ve yükümlülükten, kart sahibi olarak sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hilafsız — zf. İnanılmaz ancak gerçek olarak Köprünün üstünde hilafsız beş bin kişi vardı. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”